ЗДО №2, Солотвино

Звіт директора Солотвинського ЗДО я/с №2 Шофрон Г. Ю. перед колективом, батьківським коиітетом та громадськістю за 2020-2021 н.р.

 

 

 

 

Звіт директора

Солотвинським ЗДО я/с №2

Шофрон Галини Юріївни

перед колективом, батьківським комітетом

та громадськістю за 2020-2021 навчальний  рік

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178, положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю.

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Як кожен навчальний заклад, так і наш, здійснював свою діяльність відповідно Законів України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», « Базового компонента дошкільної освіти», Статут дошкільного навчального закладу, програма « Українське дошкілля» та річного плану роботи, в якому були окреслені основні напрямки роботи колективу, а саме:

 • Розвиток  комунікативно-мовленнєвої активності дітей дошкільного віку;
 • Патріотичне виховання дошкільнят.

Так як головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення їх потреб у догляді та оздоровлення дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку, діяльність колективу я скерувала на виконання основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації, та самоствердження. Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працював над втіленням в практику оптимальних форм і методів роботи щодо розвитку особистості дитини, її нахилів та здібностей, забезпеченням належного розвивального середовища.

Мережа груп ЗДО № 2 станом на 01.09.2020 року складала 2 різновікові групи. В групах протягом навчального року виховувалось 36 дітей. У 2021 році 16 вихованців отримали дошкільну освіту і підуть до школи.

Режим роботи ЗДО № 2: п’ятиденний з 8.00 до 18.30.

Графік роботи груп задовольняє запити батьків.

 Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту».

Кадрове забезпечення:

Педагогічними кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю.

За штатним розписом у закладі дошкільної освіти працює 14 осіб. Із них 6 педагогів, 8 осіб обслуговуючого персоналу. Педагогічним, медичним і обслуговуючим персоналом дошкільний заклад повністю укомплектований.

Педагогічний склад – 6 осіб:

- директор - 1;

- практичний психолог - 1;

- музичний керівник - 1;

- вихователі – 3.

Із них:

 • Троє педагогів з  вищою педагогічною освітою;
 • Троє педагогів – з середньо-спеціальною освітою: 1 педагог має вищу кваліфікаційну категорію, 2 педагогів мають першу кваліфікаційну категорію, 3 педагогів – відповідають займаній посаді.

    Атестація педагогічних працівників у закладі дошкільної освіти має систематичний та плановий характер і здійснюється відповідно до чинної нормативно-правової бази. Порядок проведення атестації в закладі дошкільної освіти регламентується відповідними щорічними наказами завідувача ЗДО, проводиться в зазначені терміни відповідно до перспективного планування на п'ять років з урахуванням щорічного коригування.

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого МОН України від 06.10.2010 р. №930 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011. Розроблено перспективний план проходження атестації до 2024 року, який щорічно виконується.

Протягом року педагоги закладу з метою підвищення фахової майстерності відвідували  методичні об’єднання з питань організації навчально-виховного процесу, займалися самоосвітою (опрацьовували фахові періодичні видання, фахову літературу).

Методична робота з педагогічними кадрами у 2020/2021навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

    З 2021 року функціонує сайт ЗДО http://Solotvyno2.dytsadok.org.ua/, на якому висвітлюються найсвіжіші новини, що проходять в закладі дошкільної освіти. Метою сайту є оперативне і об’єктивне інформування громадськості про його діяльність та включення в єдиний освітній інформаційний простір мережі Інтернет Основним завданням ресурсу є висвітлення освітніх послуг учасниками навчально-виховного процесу в закладі дошкільної освіти, формування позитивного іміджу. Інформаційний ресурс сайту є відкритим та загальнодоступним.

Робота методичного кабінету.

Методичний кабінет, який, на жаль, організований спільно в приміщенні з директором, в цьому році був поповнений:

- Методичними та фаховими виданнями:

- дидактичним матеріалом щодо патріотичного виховання дітей.

- дидактичним матеріалом щодо безпеки життєдіяльності  дітей.

- дидактичним матеріалом щодо мовленнєвому розвитку.

Результативність методичної роботи.

Підводячи підсумок з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

 • Вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації сприятливих умов для розвитку творчої особистості засобами різних видів діяльності;
 • Осмислено підійти до інноваційних технологій і їх використання під час навчально – виховного процесу;
 • Залучати батьків, як безпосередніх учасників навчально – виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу.

Мною докладено чимало зусиль, щоб у дошкільному закладі були створені оптимальні умови щодо підвищення рівня самоосвіти педагогів ( поповнення методичного куточка науковою, методичною літературою, періодичними виданнями, тощо.)

У дошкільному навчальному закладі створені необхідні умови для вирішення загальноосвітніх та фізкультурно – оздоровчих завдань. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

   З метою визначення рівня та вдосконалення навчально – виховного процесу адміністрацією були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально – виховного процесу, готовністю вихователів та інших спеціалістів до роботи протягом року до запланованих річним планом заходів.

    У 2020-2021 н. р. колектив закладу, працював творчо і відповідально. Адміністрацією закладу був проведений оперативний контроль стану підготовки до навчального року,  виконання вимог режиму в ЗДО. Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, та доцільністю їх тематики. Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло підвищенню самооцінки.

Вихователі провели ряд відкритих заходів, на яких присутні педагоги нашого закладу мали можливість обговорити, порадити, поділитися своїм досвідом. Відповідно до річного плану роботи вихователями закладу дошкільної освіти були проведені відкриті заняття з розвитку мовлення на тему «В гості йде до нас весна»,яке провела вихователь Медведь Н.М., з патріотичного виховання «Віночок,віночок-прикраса дівоча», яке провела  вихователь Бобришова М.В. та з валеологічого виховання «Здорові зуби», яке провела вихователь Рактей О.І.Особливим акцентом у освітньо – виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу; вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям була надана можливість розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групах.

В 2020-2021 н. р. педагогічний колектив дошкільного закладу  поглиблено працював з розвитку  комунікативно-мовленнєвої активності дітей дошкільного віку. З цього питання протягом грудня мною проводився тематичний контроль до педради. Тематичне вивчення показало, що в групі старшого дошкільного віку вихователі створили відповідні умови для розвитку мовлення дошкільників .    Розвивальне - ігрове  середовище групи, сприяє елементарному усвідомленню явищ мови та мовлення.  Спостереження за ігровою діяльністю дітей свідчать, що діти даної групи вміють самостійно організовувати сюжетно-рольові ігри, розв'язувати пізнавальні завдання, спілкуватися, домовлятися один з одним , використовуючи у спілкуванні різноманітні засоби: словесні, мімічні, підтримують діалог.

        Педагоги приділяють увагу інтегрованій  мовленнєвій діяльності з пізнавально-мовленнєвих завдань, Велика увага приділяється розвитку умінь комунікативного мовлення, збагаченню словникового запасу.  Вихователі формують уміння дітей складати описові розповіді, переказувати художні твори, давати відповіді на запитання.

Варто зазначити, що вихователі  старшої групи дошкільного віку  значну увагу приділяють  формуванню мовленнєвої активності дітей в процесі   пізнання ними навколишньої дійсності, використовуючи різноманітні  дидактичні ігри, картинки, плакати які сприяють процесу  мислення у дошкільників (розповідь, опис, вислови-пояснення, загадування і відгадування загадок, тощо).

Організовуючи різні види діяльності дітей протягом дня вихователі створюють умови для активного спілкування дітей, обміну думками, судженнями. Це сприяє розвитку комунікативних навичок. Читання художніх творів, та проведення бесід за їх змістом,  їх переказ створюють передумови для формування у майбутніх першокласників змістовного усного і писемного  мовлення , успішного засвоєння знань.

Вихователі  групи  спрямовують зусилля на формування у дошкільників шкільної зрілості під час проведення розвиваючих занять, ігор.

Більшість   дітей  вміють виділяти перший та останній звук у слові, розрізняти тверді та м’які приголосні.  Діти адекватно спів ставляють слова, що означають назву предмета з самим предметом, роблять узагальнення, проте висловлюють свою думку не послідовно, шляхом повторення за дорослим. Діти зазначають труднощів при вживанні синонімів, багатозначних слів, при утворенні споріднених слів. А це свідчить про низький  рівень формування лексичних умінь у дітей.

    Ще один тематичний контроль проведений до педради «Патріотичне виховання дошкільників» показав, що завдання щодо організації роботи з патріотичного виховання педагоги вирішують комплексно у різних видах діяльності: заняття, бесіди, ігри, індивідуальне спілкування, моральні ситуації вибору, читання художніх творів (вірші про Україну) тощо.

Під час організації освітнього процесу з дітьми вихователі враховують вікові та психологічні особливості дітей, їхнє емоційне сприймання навколишнього світу, образність і конкретність мислення, що допомагає уникати запрограмованості та шаблонності у підході до виховання дошкільнят. Виконання завдань громадянського виховання у старшої групі  включено в різні види діяльності - пізнавальну, художню, ігрову, що забезпечує ефективність їх здійснення. 

 Організовуючи народознавчу роботу  в групах, вихователі у комплексі розв’язують пізнавальні, навчальні, виховні та мовленнєві завдання.

Пізнавальні завдання над якими працюють діти та вихователі вікових груп плануються за принципом від простішого до складнішого з поступовим ускладненням та передбачали розширення у дітей знань про історію українських народних свят зимово-весняного циклу, традиції пов’язані з ними тощо.

Вдумливо та творчо підходять вихователі до планування занять з патріотичного виховання. Навчальні завдання, що плануються під час занять передбачають формування у дітей перших наукових народознавчих понять про національний одяг, національні прикраси, традиції.

Найефективнішими засобами, що стимулюють процес формування  патріотичних почуттів у старших дошкільників, що активно використовують педагоги: бесіди про родину (маму,  тата, бабусю, дідуся та інших родичів); народні та сюжетно-рольові ігри  («Ласкаві слова рідним», «Як підняти настрій мамі», тощо); участь у народних обрядах, родинних святах;  бесіди про державні та народні символи, їхнє походження;  знайомство з музичним мистецтвом тощо.

Широко у своїй роботі з дітьми використовують педагоги дошкільного закладу спостереження у природному, культурному, соціальному довкіллі, читання художньої літератури та слухання народної, класичної, сучасної музики,  а також бесіди на різні теми, самостійне складання дітьми розповідей-міркувань відповідної тематики, які мають значні потенційні можливості щодо патріотичного виховання дітей дошкільного віку з метою вироблення у них власних ставлень і оцінок, суджень, цінностей, що стануть підґрунтям для подальшого формування переконань і світоглядної позиції особистості.

З метою прищеплення дітям любові до рідного краю, поваги до національної культури, національних звичаїв під час занять активно використовується народознавчий матеріал (віночки, свищики, гончарні вироби, український одяг, знаряддя для народних ігор тощо). Особливу увагу приділяють педагоги  одному з важливих напрямків патріотичного виховання – це  прилучення дітей до народознавства — вивчення культури, звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками побуту українців (житло, одяг, предмети побуту, народна іграшка), народних  ремесел (гончарство, вишивка, килимарство, лозоплетіння тощо), символів (верба і калина, вінок, рушник).

Заняття з елементами народознавства, що проводять вихователі сприяють вихованню у дітей духовності на національному ґрунті,

доброзичливості, чесності, взаємоповаги, поваги до культури інших народів, вшанування їх традицій, оберегів.

Залучення дітей до підготовки і відзначення свят народного календаря муз керівник Пуліска І.Ю. пробуджує в них любов до рідної землі, повагу до людей праці, інтерес до історії своєї країни. Виховання любові до Батьківщини, гордості за свою країну поєднується із формуванням доброзичливого ставлення один до одного.

Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягала у формуванні  готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного життя, що передбачає мотиваційну емоційно – вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних, психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори, проводили бесіди про школу.

Випускники нашого дитячого садка мають необхідну фізичну, інтелектуальну, особистісне – вольову готовність до шкільного життя, включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок.

До школи у 2021 році підуть 16 наших випускників.

Співпраця з батьками здійснюється систематично на належному рівні.

В  ЗДО  були проведені батьківські збори, консультації.

Педагоги постійно подавали батькам консультативну допомогу, ознайомлювали батьків з роботою закладу, з новими системами розвитку та виховання дітей, давали практичні поради.

   Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти України.

Роботу педагогічного колективу за 2020-2021 навчальний рік можна оцінити як задовільну. Звертаючи увагу на це, робота колективу дошкільного навчального закладу у наступному навчальному році буде спрямована на: індивідуалізацію освітнього процесу; підсилення тенденції особистісної, орієнтованої, гуманістичної  моделі виховання; соціалізацію дошкільників; удосконалення роботи педагогічного колективу з оптимізації шляхів взаємодії з родиною вихованців.  Це допоможе педагогам забезпечувати умови для росту життєвої компетенції дитини  у відповідності з вимогами Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля».

Перед  педагогічним колективом поставлені наступні завдання на наступний 2021-2022  навчальний рік:

Завдання на новий 2021-2020 навчальний рік.

 1. Продовжити  працювати над патріотичним вихованням дітей дошкільного віку.
 2. Організація дослідницької діяльності з дітьми дошкільного віку .

 

Організація харчування.

Однією з умов збереження та зміцнення здоров’я дитини, підвищення опору її організму до хвороб, і як наслідок, успішності у навчанні є повноцінне харчування.

Систематизована добірка нормативно-правових, інструктивних документів, які регламентують роботу закладу дошкільної освіти щодо організації харчування дітей у повному обсязі.

Забезпечувався належний стан ведення журналів відповідно до «Інструкції з організації харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах».

Журнали пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою, заповнюються своєчасно.

Харчування в закладі дошкільної освіти триразове, все готується безпосередньо в ЗДО. У закладі дошкільної освіти створені необхідні умови для харчування дітей різних вікових груп, а саме:

- система холодного, гарячого водопостачання та необхідне технологічне обладнання знаходиться у робочому стані;

- режим харчування дітей відповідає режиму роботи  закладу дошкільної освіти та віковим особливостям дітей;

- організоване харчування на 36 дітей закладу, з них діти пільгових категорій, а саме: 3 дітей харчуються із 50% знижкою, як діти з багатодітних родин.

Посадовими особами, відповідальними за стан організації харчування, ведеться постійний контроль за якістю продуктів, наявністю відповідної документації від постачальників, умовами зберігання продуктів та дотриманням технологічного процесу, про що свідчать записи у діловій документації з харчування. Контроль здійснюється щоденно.

Результати контролю свідчать про те, що  сестра медична старша,завгосп, кухарі, педагоги та технічний персонал виконують свої посадові обов’язки на достатньому рівні.

Планово проводиться контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування.

Об’єм та частота завозу продуктів харчування та продовольчої сировини регулюються в залежності від терміну їх реалізації та кількості дітей. Медичною службою ЗДО здійснюється постійний контроль за постачанням продуктів харчування. Продукти харчування надходять до ЗДО разом із супровідними документами, які свідчать про їх безпечність, якість, ґатунок, категорію і дату виготовлення.

З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей сестрою медичною старшою здійснюється контроль за дотриманням строків реалізації продуктів.  Перед видачею страв на групи регулярно проводиться відбір добових проб та зняття проб із занесенням органолептичної характеристики смакових якостей їжі до «Журналу бракеражу готової продукції». Щоденно заповнюється відповідна документація.

Сестрою медичною старшою  щомісячно ведеться накопичувальна відомість витрат продуктів на одну дитину. На основі її аналізу проводиться корекція виконання натуральних норм харчування.

Плата за харчування дітей становить: 25,00 грн. на день (з розрахунку: 2,50 грн. з бюджету і 22,50 грн. - батьківська плата);

Невиконання натуральних норм харчування обумовлено підвищенням цін на продукти харчування протягом 2020/2021 навчального року.

Сестрою медичною старшою, щоденно аналізується виконання натуральних та грошових норм. Результати допомагають своєчасно регулювати процес організації харчування з метою збільшення відсотку виконання натуральних норм та не допустити перевищення грошових витрат.

Робітники харчоблоку  дотримувались санітарних вимог при зберіганні продуктів і продовольчої сировини, своєчасно забезпечували приготування їжі у відповідності з режимом харчування у закладі дошкільної освіти, додержувались технології приготування страв. Видача страв помічникам вихователів проводилась при наявності спеціального одягу та маркованого посуду, з дотриманням об'ємів страв. Добові проби зберігаються до наступного дня в холодильнику.

Кип'ячену воду дають після охолодження до кімнатної температури. Її зберігають у добре вимитому посуді і міняють через кожні 2 години.

Рівень сформованості у дітей культурно-гігієнічних навичок під час прийому їжі відстежувався директором, сестрою медичною старшою.

Систематично протягом року директором,  сестрою медичною старшою здійснювався контроль за організацією харчування дітей. Результати контролю відображені у картках, наказах. Як показує аналіз результатів контролю, організація харчування здійснюється на достатньому рівні.

Одним із важливих напрямів роботи у цьому році стало впровадження системи  ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) — аналіз ризиків та критичні контрольні точки) — концепція, яка передбачає систематичну ідентифікацію, оцінку та керівництво небезпечними факторами, які істотно впливають на безпечність продукції.

Система НАССР є ефективним засобом керівництва, яке застосовуються для захисту виробничих процесів, що проходять у закладі дошкільної освіти, від біологічних (мікробіологічних), хімічних, фізичних та інших ризиків забруднення.

У ЗДО була створена робоча група  з розробки, впровадження та застосування принципів системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).

Робочою групою були розроблені програми - передумови (були вивченні всі фактори, пов'язанні з виробництвом харчової продукції - від сировини до зберігання готового продукту на складі, здатних вплинути на її безпеку для споживача; складання переліку виробничих операцій, при яких ці ризики можливі; розробка переліку запобіжних заходів для контролю цих ризиків та розроблений план корегуючих  дій та необхідних корекцій для їх усунення),ведуться відповідні журнали розроблені за системою НАССР.

Медичне обслуговування та фізкультурно – оздоровча робота.

Відповідно до Положення про медичний кабінет дошкільного навчального  закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства  освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», Листа Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» у закладі дошкільної освіти проводилася лікувально – профілактична, протиепідемічна, санітарна – гігієнічна та фізкультурно – оздоровча робота.

Особливу увагу медична сестра старша звертала на  санітарно – просвітницьку роботу, яку проводила  протягом року з педагогічними працівниками та  техперсоналом закладу дошкільної освіти, батьками щодо охорони життя, зміцнення здоров’я дітей, попередження гострих кишкових та простудних захворювань  дітей та спеціальні заняття щодо закріплення медичних знань,  надання першої медичної допомоги.

Здійснювався  систематичний нагляд за виконанням робітниками закладу дошкільної освіти санітарних правил, гігієнічних вимог, режиму дня. Проводився контроль з боку медичного робітника  за станом здоров’я дітей.

Аналіз показав, що кількість пропущених днів однією дитиною за рік за хворобою складає 4%,а інші пропуски за сімейними обставинами. Слід відзначити, що стало більше дітей з гострими респіраторними захворюваннями, хронічними захворюваннями. Захворюваність викликана непристосованістю до колективу новоприбулих дітей, їх слабкою імунною системою.

Проводились антропометричні вимірювання дітей. Проводиться огляд дітей на педікульоз та коросту . В закладі дошкільної освіти 2 рази на рік всі працівники проходять медичний огляд.

Проведення комплексу фізкультурно - оздоровчих заходів сприяло покращенню рівня обізнаності педагогів з питання організації фізкультурно-оздоровчої роботи, поліпшенню підготовки та організації повного обсягу організаційних форм роботи з фізичного виховання: фізкультурних занять на відкритому повітрі, у тому числі пішохідних переходів, ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, фізкультхвилинок і фізкультпауз, фізкультурних розваг.

Підводячи підсумки, зазначимо, що фізкультурно – оздоровча робота велась на достатньому рівні, заплановані заходи  протягом року виконувались, проте не в повному обсязі – пішохідні переходи не  планувались, недостатня увага приділялась контролю за дотриманням рухового режиму як  протягом дня, так і на фізкультурних заняттях.

Для зниження захворюваності дітей колективом ведеться клопітна робота, зокрема:

 • Чітке дотримання режиму;
 • Дотримання санітарно – гігієнічних норм;
 • Організація фізичного виховання;
 • Проведення загортовуючих процедур.
 • Робота з охорони життя та здоров`я дітей дошкільного віку, запобігання всіх видів дитячого травматизму

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь освітній процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Постійний контроль за необхідними і безпечними умовами праці за участю директора та відповідальних осіб, комісії з охорони праці. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО в 2020/2021 н.р. мав комплексний характер і вчасно виконувався адміністрацією.

У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

   У ЗДО сплановані та проводяться заходи з питань охорони життя і здоров’я  дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму. Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Директором були видані відповідні накази, з якими ознайомлені всі працівники ЗДО.

Вихователі активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму батьків.

Відповідно до закону України «Про охорону праці», з метою створення і дотримання належних безпечних і здорових умов праці та на виконання наказу директора закладу освіти «Про проведення Тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі дошкільної освіти », було проведено Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності. У ході проведення тижня з охорони праці всі заплановані заходи виконано.

23 квітня 2021 року проведено практичний тренінг з евакуації дітей та працівників закладу дошкільної освіти на випадок надзвичайної ситуації. Результати проведення цього тренінгу свідчать про необхідність додаткового відпрацювання своєчасного інформування працівників навчального закладу про надзвичайну ситуацію.

З метою запобігання травматизму проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ЗДО. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Але необхідно більше уваги приділяти виконанню практичних дій працівників та дітей під час виникнення загрози життю і здоров'ю дітей та працівників закладу. Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в ЗДО.

Випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу протягом року не зафіксовано.

Колектив закладу дошкільної освіти постійно працював над питаннями безпеки життєдіяльності дошкільників. Мета організації роботи з запобігання дитячому травматизму, безпеки життєдіяльності – формування у дітей та дорослих правильної соціальної позиції та адекватного мислення щодо власної безпеки та безпеки оточуючих, мотивація безпечної поведінки, отримання фундаментальних знань, умінь і навичок щодо запобігання виникнення ризиків життю і здоров’ю від різноманітних небезпек.

Цей напрямок роботи колективу закладу дошкільної освіти знаходився під посиленою увагою адміністрації закладу дошкільної освіти.

З метою запобігання дитячому травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

адміністративний контроль за станом охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки , за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);

вибірковий контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобігання дитячого травматизму в групах, за обсягом знань дітей з пожежної безпеки, за організацією роботи з дітьми щодо ознайомлення з правилами безпеки життєдіяльності. Значну роль у формуванні здорового способу життя відігравали заняття з валеології. Впродовж року вони формували у дітей усвідомлення пріоритету здорового способу  життя, використовуючи цікавий наочний матеріал, дидактичні ігри. Раціональний підбір методів та прийомів дав дітям змогу краще засвоїти знання з валеології. Самоаналіз стану управлінської діяльності в ЗДО з питань безпеки життєдіяльності  та запобігання дитячому травматизму показали, що робота проводилась на достатньому рівні.

Робота з організації цивільного захисту в ЗДО

На виконання вимог  Кодексу цивільного захисту населення, постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», затвердженого наказом начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 № 814, Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої, документів з цивільного захисту населення, документів, які надходять від територіальних та відомчих органів цивільного захисту та упорядковані у закладі дошкільної освіти №2 упродовж 2020/2021 року здійснювалась робота з питань підготовки цивільного захисту.

З метою організації і ведення цивільної оборони, організації захисту персоналу та дітей у разі виникнення надзвичайних ситуацій, підготовки з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, створено штаб цивільного захисту.

Розроблено та затверджено необхідні документи та плани, розроблено функціональні обов’язки з цивільного захисту призначеним особам.

Робота з дітьми відбувалась на спеціальних заняттях з різних розділів освітньої програм для дітей «Українське дошкілля» під час дидактичних, сюжетно-рольових ігор, розваг.

      Здобувачі дошкільної освіти ознайомились з елементарними правилами поведінки в умовах загрози та під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, пожежної безпеки, безпечними правилами поведінки на вулиці, під час купання у відкритих водоймищах, нормами поведінки при спілкуванні з однолітками та старшими людьми.

В ході Тижнів безпеки були проведені консультації для батьків, різноманітні заняття з метою закріплення знань дітей про поведінку в надзвичайних ситуаціях, розваги, дидактичні, рухливі ігри, які показали, що діти, відповідно до вікових особливостей, на достатньому рівні володіють інформацією про попередження виникнення пожежі, знають правила поведінки під час пожежі, стихійних лих (грози, зливи), у побуті (гра, ліки, один вдома), на вулиці (дорожньо-транспортний травматизм, праця в природі), у лісі. Відпрацювання у дітей практичних навичок безпеки дорожнього руху проходило в груповій кімнаті. Правила поведінки під час виникнення пожежі діти опанували у навчально-розвивальній грі «Пожежники».

Таким чином, за підсумками роботи з цивільного захисту у 2020/2021 навчальному році план  підготовки цивільного захисту закладу  дошкільної освіти в основному виконаний.

Робота з охорони праці в ЗДО

Одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу  дошкільної освіти є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного нагляду за технічним станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

Належну увагу адміністрація закладу  дошкільної освіти приділяла виконанню Закону України «Про охорону праці». Організація роботи з охорони праці здійснювалась на основі: нормативно-правових актів, «Типового положення про службу охорони праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», наказів та вказівок вищих і контролюючих органів.

Адміністрація спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням Державної політики в галузі охорони праці. Так на виконання Угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом були розроблені комплексні заходи з організації безпечних умов

праці відповідно до колективного договору та роботи з охорони праці у ЗДО на 2020/2021навчальний рік.

З метою створення належних безпечних і здорових умов праці в закладі  дошкільної освіти було проведено:

 • заземлення електропристроїв на харчоблоці та пральні
 • зроблені заміри опору електрообладнання

Відповідальні особи за охорону праці проводили з працівниками інструктажі, що відображено в журналі реєстрації інструктажів .З новоприйнятими працівниками та періодично (один раз на три роки) з працівниками проводиться навчання з охорони праці.

Здійснювався систематичний контроль за проходженням медичних оглядів учасниками освітнього процесу, за безпекою навчального процесу та технічних приладів закладу.

З метою дотримання вимог охорони праці, запобігання нещасним випадкам та збереження здоров’я кожного вихованця, з працівниками закладу,  відповідно робочим місцям, проведені вступні, первинні, повторні, цільові  інструктажі.  У період 2020/2021 навчального року комісією проведено обстеження технічного стану будівлі, приміщень.  Складено акт з метою усунення виявлених пошкоджень.

Постійно здійснювався контроль за необхідними і безпечними умовами праці за участю директора дошкільного навчального закладу, комісії з охорони праці.

Одним з найважливіших завдань діяльності закладу дошкільної освіти є створення належних, безпечних і здорових умов праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, створення нешкідливих та безпечних умов праці.

З метою створення належних безпечних і здорових умов праці в закладі  дошкільної освіти було проведено:

- зроблені заміри опору електроізоляції (квітень2021);

- закуплені вогнегасники  (жовтень2020);

Адміністрація закладу  дошкільної освіти дбає про створення безпечних умов праці, навчання і виховання, формування свідомого ставлення до життя і здоров’я, вміння надавати першу долікарську допомогу, і як результат – зниження виробничого та дитячого травматизму. У зв’язку з цим у освітній роботі з дітьми значне місце посідає формування основ безпеки життєдіяльності та дбайливого ставлення до життя і здоров’я. Кожен працівник закладу обов’язково повинен добре знати і дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці, дбати про особисту безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт.

   Для підвищення обізнаності працівників закладу з питань безпеки праці організовувались навчання працівників ЗДО з питань охорони праці згідно з «Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Відповідальні особи за охорону праці проводили з працівниками повторні планові інструктажі з усіма категоріями працівників, що відображено в книзі проведення інструктажів. Належна увага приділялась дотриманню вимог охорони дитинства, безпеці життєдіяльності, виконанню санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, проведенню заходів щодо запобігання та профілактики дитячого травматизму. Систематично контролювався виконання працівниками санітарно–гігієнічних вимог утримання приміщень та санітарно-гігієнічний режим.

Адміністрація закладу дошкільної освіти приділяє багато уваги забезпеченню належного утримання будівель, споруд, інженерних комунікацій. Також велика увага приділялася організації безпечного виконання трудових обов’язків працівників, посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці.

За даними результатами ми можемо зробити висновок, що в порівнянні з минулим 2019/2020 н. р. у закладу  дошкільної освіти значно покращився стан роботи з охорони праці. Робота з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти проводилась на достатньому рівні.

Завдання з питань охорони праці на 2021/2022 навчальний рік:

- забезпечення працівників необхідним інвентарем та спецодягом;

- покращення побутових умов в приміщеннях груп.

Стан матеріально – технічної бази ДНЗ.

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі  був проведений поточний ремонт приміщень дошкільного закладу.

Звернення громадян  2020-2021 н. р. були в основному, з питань влаштування дітей до дошкільного навчального закладу, працевлаштування. Скарг не було.

Я вдячна батькам, працівникам ДНЗ, представникам селищної ради, які допомагають  нам у проведенні ремонтних робіт у групах, на території ДНЗ, створюють затишок та комфорт для дітей.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з селищною радою, колективом.

Логін: *

Пароль: *