ЗДО №2, Солотвино

Мова освітнього процесу в Солотвинському ЗДО №2 - українська.

Закон України  Про засади державної мовної політики (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 23, ст.218)

Стаття 6. Державна мова України

1. Державною мовою України є українська мова.

2. Українська мова як державна мова обов'язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя.

3. Обов'язковість застосування державної мови чи сприяння її використанню у тій чи інший сфері суспільного життя не повинні тлумачитися як заперечення або применшення права на користування регіональними мовами або мовами меншин у відповідній сфері та на територіях поширення.

4. Норми української мови встановлюються у словниках української мови та українському правописі. Порядок затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови, а також порядок офіційного видання цих довідників визначаються Кабінетом Міністрів України. Держава сприяє використанню нормативної форми української мови в засобах масової інформації, інших публічних сферах.

5. Жодне положення цього Закону не може тлумачитися як таке, що спрямоване на звуження сфери використання державної мови.

Закон України "Про дошкільну освіту" Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259) Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380} 

Стаття 10. Мова у дошкільній освіті Мова у дошкільній освіті визначається статтею 20 Закону України "Про засади державної мовної політики".

Виконання Закону України “Про засади державної мовної політики”

Організаційна робота щодо реалізації Закону України“Про засади державної мовної політики ”

З м і с т   з а х о д і в

Термін виконання

Відповідальний

1.

 

 

 

Продовжувати роботу з вивчення нормативних документів щодо Закону України “ Про засади державної мовної політики ” з педагогами закладу.

Протягом року

Директор

2.

 

 

Поповнювати нормативну базу щодо реалізації Закону України “ Про засади державної мовної політики ”.

Протягом року

Директор

3.

Розширювати сферу вживання української мови педагогами та дітьми.

Постійно

вихователі

4.

Знайомити  дошкільників з надбанням української національної культури, історії, краєзнавства, прикладного мистецтва.

Постійно

вихователі

 

5.

Посилити роз’яснювальну роботу серед батьків про необхідність досконало вивчати і знати державну мову, історію ргідного краю.

Постійно

 

вихователі

 

 

6.

 

Поповнювати народознавчий музей

закладу народним вбранням, вишиванками, рушниками тощо.

Постійно

 

вихователі

 

7.

 

Організовувати екскурсії до народознавчого музею закладу, міста.

Протягом року

вихователі

 

8.

Поповнювати куточки книги літературою українських письменників.

Протягом року

вихователі

9.

 

Впроваджувати теми з українознавства в навчально-виховний процес.

Постійно

 

вихователі

10.

Організувати проведення консультацій для педагогів, які недосконало володіють українською мовою

Протягом року

Методична частина, вчитель-логопед

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *